Loại quả giàu vitamin C gấp gần 4 lần cam, ra chợ xin cũng được nhưng nhiều người dè chừng khi ăn